شرکت آسه به عنوان نمایندگی انحصاری شرکت مسونیک اتریش در خاور میانه از سال 1385 کار خود را در جهت عرضه و پیاده سازی ERP آغاز نمود...
سازمان ها و بنگاه های اقتصادی همچون موجودات زنده ای هستند که نیازمند حفظ روابط با دنیای بیرون و بقاء خود می باشند و شرط بقاء سازمان حرکت بسوی حذف اتلاف ها و سعی در تولید ( کالا / خدمات ) ناب است.
دنیای امروز تعاریف جدیدی از کسب و کار ، نحوه مدیریت و کنترل آن ارائه کرده است و در پی آن ، سازمان ها با نیازمندی های جدید درون سازمانی و برخی چالش های برون سازمانی مواجه گردیده اند . چالش هایی همچون :
لزوم ارتقاء سطح دانش مدیریت منابع سازمان ، لزوم بهبود ساختار و ایجاد فرهنگ و بستری مناسب برای اتصال به تجارت آینده ، لزوم پاسخگویی به مشتریان در کمترین زمان ممکن، لزوم افزایش توان برنامه ریزی سازمان ، سازمان های حسابداری و حسابرسی .
ما روشهای مدیریت منابع و پاسخگویی به نیازها و چالش های سازمان شما را بهینه سازی می کنیم
.